Biely kódex

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA LYŽIARSKEJ TRATI.

OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM - Každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému. 

OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY - Lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati. 

VOĽBA SMERU JAZDY - Lyžiar jazdiaci vzadu, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. 

PREDBIEHANIE - Predbiehanie možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.  

VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ - Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného. 

ZASTAVENIE A STÁTIE - Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť. 

VÝSTUP A ZOSTUP - Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate. 

DODRŽIAVANIE OZNAČENIA - Lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati. 

POSKYTNUTIE POMOCI - Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, príp. pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.) 

BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE - Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje. 

PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI - Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo pracovníkom strediska. 

VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE - Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je zakázaný. Hrozí nebezpečenstvo úrazu od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových z rozvinutým lanom! Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a pre každého návštevníka sú záväznými. Každý lyžiar používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov.

|   Domov |  Stredisko | Informácie Cenníky Fotogaléria Aktivity |  Mapy |

Ak máte otázky, použite prosím tento kontakt Webmaster alebo tel. (x0000).
Copyright 2012 Igitu, Inc. All rights reserved.